Denna webbplatsbettibet använder cookies för att du skall få bästa upplevelse. Vi använder/förmedlar även info om tredjepartscookies. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Erbjudande

Om bettibet

Senast uppdaterad 2010-01-04

Allmänna Villkor bettibet


1. ALLMÄNT

1.1

Genom användande av denna site och/eller utnyttjande av någon av de tjänster som tillhandahålls  samtycker du till att du till fullo förstår och blir  bunden av dessa Allmänna Villkor.

1.2

Förhållandet mellan dig som användare (fortsättningsvis “Du”, “Användare" eller "Medlem") och bettibet, ditt användande av siten  (“Site”) och andra tjänster som tillhandahålls av bettibet regleras av dessa Allmänna Villkor.

1.3
Vilkoren gäller både användare som besökare och de som registrerat sig som medlemmar. Endast användare som uppnått 18 års ålder får registrera sig som medlemmar.

1.4
Användaren är innförstådd i och godkänner att han endast får använda bettibet för eget personligt behov. Allt annat nyttjande och access till siten och de tjänster som tillhandahålls inkluderande kommersiellt syfte är förbjudet.

 

2. ANVÄNDNING AV SITEN OCH TJÄNSTER

2.1
För att kunna använda vissa tjänster som tillhandahålls måste användaren öppna ett konto (”Medlemskonto”). Endast ett Medlemskonto per användare är tillåtet.

2.2
För att registrera dig och öppna ett Medlemskonto behöver du ange viss personlig information såsom namn, adress, försäkran om att du är över 18 år, en giltig e-post adress etc.

2.3
bettibet förbehåller sig rätten att utan angivande av anledning neka en ansökan om Medlemskonto.

2.4
Om du tillhandahåller felaktig eller missvisande information eller bryter mot några andra delar i dessa Allmänna Villkor kan ditt meslemskap komma att avslutas.

2.5
Vid registrering skall Spelaren välja ett användarnamn och lösenord. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt användarnamn och lösenord säkert förvarat och hemligt. Du är ensamt ansvarig för all åtkomst till ditt medlemskonto och användandet av tillhandahållna tjänster genom användandet av ditt användarnamn och lösenord.

2.6
Du får inte låta någon annan person (inkluderande minderåriga) använda Medlemskonto. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter kopplat till ditt Medlemskonto.

2.7 All otillbörligt (inkluderande det fall du ger bort, delar ut eller förlorar) användande av ditt användarnamn och/eller lösenord skall betraktas som ditt eget användande och du är ansvarig för alla sådana otillbörliga aktiviteter.

3 INFORMATION

3.1
bettibett har givetvis som ambition att tillhandahålla korrekt information. bettibett är dock aldrig ansvarig för att angiven information om spelsidor är riktig. Det är alltid Användarens ansvar att kontrollera information om eventuella erbjudanden, regler eller annat  avseende andra spelsiter med respektive spelsite.

3.2 bettibet avsäger sig allt ansvar för eventuella beslut eller spel som Användaren gör utifrån information på bettibet.

 

4. SPELARFORUM, CHATT etc

I de fall bettibett tillhandahåller funktioner där Användaren kan ge uttryck för egna åsikter och/eller ladda upp egen information gäller följande regler. Detta för att kunna erbjuda en trivsam och säker atmosfär.

4.1
Välj ett alias/användarnamn med god smak.

4.2
Du får inte anslå eller skicka något meddelande, bild, eller program vilket är förolämpande, förtalande, pornografiskt, obscent, oförskämt, illegalt, rasistiskt, eller på annat sätt stötande. Du får inte heller tillkännage privata angelägenheter avseende någon person, eller göra intrång i någons immaterialrättighet, eller på något sätt gör intrång i tredje persons rättigheter.

4.3
Skapa en trevlig atmosfär genom att respektera andra och välkomna nya användare.

4.4
Du får inte (a) trakassera, förtala, skvallra, förolämpa, uppvigla eller hota andra, (b) diskutera andra siter eller göra reklam för andra siter, (c) förolämpa eller förtala bettibets anställda och  samarbetspartners.

4.5
Aktiviteter kan komma att registreras och kan komma att användas som bevis det fall någon bryter mot dessa Allmänna Villkor.

4.6
bettibet ansvarar inte för något material som tillhandahålls av spelare.

4.7
I det fall någon bryter mot dessa regler kan Användarens medlemskonto komma att stängas.

 

 

5. KUNDTJÄNST, HJÄLP  OCH KLAGOMÅL

5.1
Hjälp och hantering av eventuella klagomål tillhandahålls av bettibets kundtjänst i mån av lediga resurser.

5.2
Alla frågor och klagomål skall adresseras till Kundtjänst via email Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

5.3
För att vi skall kunna hantera ett ärende måste det innehålla klar och otvetydig information om Användarens identitet, samt innehålla alla relevanta detaljer kring saken.

 

 

6. AVSLUTNING OCH AVSTÄNGNING

6.1
I det fall Användare bryter mot dessa Allmänna Villkor har bettibett rätt att utan notis stänga Medlemskontot och de tjänster som är kopplat till detsamma.

 

6.2
Du accepterar att hålla bettibet, samt agenter, leverantörer och tredje personer, innehåll- och tjänsteleverantörer till siten, skadelösa avseende alla förluster, utgifter, skador och kostnader som uppstår till följd av Ditt eventuella  brott mot de allmänna villkoren.

 

6.3
En spelare kan stänga sitt Medlemskonto genom att skicka en sådan begäran.

 

 

7. DATAHANTERING OCH PERSONUPPGIFTER

7.1
bettibet är förpliktigat att respektera Användarens integritet och att leva upp till gällande lagstiftning kring hantering av personuppgifter. bettibet arbetar efter nedanstående policy vilken gäller för den som registrerat sig som medlem. 

7.2
“Personlig Information ” definieras som information om spelaren som direkt eller indirekt identifierar spelaren.

7.3
Personlig information som bettibet kan komma att samla in från spelaren kan vara tex. spelaren namn, kontaktinformation, födelsedatum och kontouppgifter.

7.4
Den personliga informationen ges av spelaren på frivillig basis. En del information, såsom statistisk information om spelarens användande av siten, samlas in automatiskt av bettibets  system.

7.5
bettibet kommer endast att använda den personliga informationen för att tillhandahålla information, tjänster och  användarsupport, samt för att genomföra nödvändiga säkerhetskontroller, hantera spelarens transaktioner och informationsförfrågningar, övervaka belastning och kvalitet på de tillhandhållna tjänsterna, och för att från tid till annan informera användaren om produkter och tjänster som bettibet bedömer kan intressera användaren.

7.6
bettibet har rätt att dela den personliga informationen med sina moder och dotterbolag, ombud och leverantörer för de ovan beskrivna aktiviteterna.

7.7
Insamlad personlig information kan lagras och processas i något land som bettibet eller dess samarbetspartners har utrustning i.

7.8
bettitbet har också rätten att yppa spelarens personliga information i det fall det krävs pga gällande lagstiftning, eller då bettibet i god tro anser att det är nödvändigt för att: (a) leva upp till legala krav på verksamheten;(b) skydda och försvara rättigheter och/eller egendom; (c) skydda säkerheten hos andra användare och allmänheten; (d) undersöka misstänkta brott mot allmänna villkoren, misstanke om bedrägerier och/eller misstanke om annan illegal verksamhet.

7.9
I enlighet med the Data Protection Act har spelare rätt att komma åt information lagrad om spelaren och även att begära att den uppdateras eller tas bort.


8. LÄNKAR TILL ANDRA SITER

8.1
Siten kan innehålla länkar till andra siter. Sådana länkar tillhandahålls som en service till er, och skall inte tolkas som en rekommendation eller uppmaning att ta del av eller använda innehållet på en annan site. bettibet är inte ansvarig för innehållet på länkade siter. Om du använder dig av länkade siter så gör du det på eget ansvar.

 

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1
Allt innehåll på siten såsom text, grafik, logotyper, knappar, ikoner, digitala nerladdningar, information och programvara ägs av eller är licensierad till bettibet. Tillhandalhållna logotyper och annat material från andra spelsiter ägs i tillämpliga delar av respektive site.

9.2
Du får inte skriva ut, ladda ner eller distribuera någon del av innehåll från siten utan uttryckligt tillstånd, och sådana fall bara för ditt eget personliga och icke kommersiella bruk.

9.3
bettibets  varumärken, produktnamn och andra symboler på siten eller refererade på siten är skyddade av nationell och internationell lagstiftning. All användning är strikt förbjuden utan skriftligt tillstånd.

9.4
I det fall du laddar upp eller mailar material till siten (inkluderande tex.  kommentarer, förslag, felrapporter och design idéer) ger du automatiskt därmed bettibet  en icke-exklusive, royalty fri, världsomspännande och evig rätt att modifiera, inkorporera och reproducera sådant material och du avsäger dig alla dina moraliska rättigheter till sådant material.

 

10. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

10.1
I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag är bettibet eller något av dess innehåll- eller tjänsteleverantörer ansvariga för direkt eller indirekt skada med anledning av ditt användande av siten och de tjänster som tillhandahålls.

 

10.2
bettibet garanterar inte att Siten eller erbjudna tjänster tillhandahålls utan avbrott eller utan fel. Siten och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick.

 

11. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

11.1
bettibet förbehåller sig rätten att göra tillägg och förändringar till dessa allmänna villkor utan föregående meddelande till spelaren.

11.2
Användaren skall anses ha accepterat en förändring av dessa allmänna villkor i det fall att användaren använder bettibets site eller tjänster efter det att förändring gjorts.

11.3

bettibet förbehåller rätten att när som helst enligt egen bedömning och utan föregående meddelande att addera, förändra och lägga till nya tjänster till siten samt att begränsa åtkomsten till eller stänga av tjänster. bettibet  är inte ansvarig för några som helst eventuella konsekvenser av sådana förändringar.

 

12. HELA AVTALET

12.1
Dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan Användaren och bettibet och ersätter alla tidigare och nuvarande avtal och överenskommelser beträffande användande av Siten och andra tillhandahållna tjänster.

 

Copyright © 2010 bettibet

Jackpot Chans

Oddset